Kontakt

POREZNI SERVIS
porezno savjetništvo j.t.d.

Zabok, Kumrovečka 1/II
tel./fax +385 49 223 207
GSM: +385 98 657 288
Ž-R: 2360000-1101827432
M. B.: 1904043
E-Mail:porezi@porezni-servis.hrREVIZIJA SERVIS d.o.o.

Zabok, Kumrovečka 1/II
tel./fax +385 49 223 207
GSM: +385 98 657 288
Ž-R: 2360000-1101815070
M. B.: 1897080
E-Mail:revizija@porezni-servis.hr


Lokacija


PrikažiPorezni servis d.o.o.na većoj karti