OPĆENITO O DUE DILIGENCE (dubinsko ispitivanje)

Due diligence (dubinsko ispitivanje) je postupak usmjeren na pribavljanje objektivnih i pouzdanih informacija prije određene investicije ili druge transakcije, odnosno donošenja određene bitne poslovne odluke. Stoga due dilligence u pravilu prethodi donošenju važnih odluka kao što su akvizicija, preuzimanje ili spajanje.

Razlozi zbog kojih potencijalni investitori razmatraju određenu investiciju mogu biti različiti: proširenje udjela na tržištu, pribavljanje određenog intelektualnog vlasništva, povećanje raspoložive prodajne mreže itd. U okviru due diligence postupka treba testirati utemeljenost razloga zbog kojih potencijalni investitor namjerava ući u investiciju.

Provedba due diligence postupka može biti skupa i vremenski zahtjevna, ali u usporedbi sA cijenom ukupne investicije, trošak due diligence-a manji je od mogućih rizika i gubitaka. Opseg due diligence postupka može značajno varirati od provjere određenih referenci do detaljnog ispitivanja cjelokupne potencijalne investicije - ovisno o potrebama i zahtjevima potencijalnog investitora.

Naše iskustvo u tom području osnova je za brzo i kvalitetno prepoznavanje i utvrđivanje financijskih rizika te isplativosti cjelokupne investicije. Ovisno o konkretnim zahtjevima i potrebama, možemo provesti due diligence postupke različitog obuhvata i fokusa, a po potrebi surađujemo sa stručnjacima iz drugih područja (npr. pravnim stručnjacima, stručnjacima za procjenu nekretnina i sl.) ili ih uključujemo u postupak.


MI NUDIMO:

1. Financijski due diligence
Postojanje velikog broja financijskih informacija ne znači, samo po sebi, i dobru osnovu za donošenje odluke o potencijalnoj investiciji. Financijske su informacije više od brojeva te je važno znati uočiti bitne informacije te izvući pravilne zaključke. Naši porezni savjetnici i revizori na temelju svog iskustva i znanja iz prezentiranih financijskih podataka izvode odgovarajuće kvalitetne zaključke. Naglasak financijskog due diligence-a stavlja se na financijski položaj i potencijal za ostvarivanje buduće zarade.

2. Porezni due diligence
Porezni due diligence može se provesti kao zaseban postupak s osobitim naglaskom na porezne rizike, ili kao dio sveobuhvatnog due diligence postupka. Važnost njegovog provođenja je u činjenici da financijski pokazatelji ne ukazuju na porezne rizike, čak ni u slučajevima kada su ti rizici značajni. Kako je pitanje poreza vrlo osjetljivo, potencijalnim investitorima uvijek savjetujemo da to područje ne zanemare prilikom donošenja odluke o ulaganju.